Oscar Levertin (1862–1906)

”OSCAR LEVERTIN (1862–1906) var, vid sekelskiftet 1900, Sveriges mest tongivande litteraturkritiker. Han medverkade regelbundet i Aftonbladet, därefter i den nygrundade tidskriften Ord och Bild, men det stora genombrottet som kritiker kom först då han 1897 fick anställning som litteraturbevakare i Svenska Dagbladet. Hans gärning där blev, tack vare hans oförlikneliga inlevelse i de verk han läste, banbrytande och kom att bibringa kritikeryrket ny respekt och auktoritet. Levertin sade själv att han ville förvandla dagskritiken till ”den tionde musan”; något han under en tid också lyckades med.” – Stycket kommer ur Lotta Lotass introduktion om Oscar Levertin. Läs mer om Levertin hos LB.se: https://litteraturbanken.se/forfattare/LevertinO.

Läs Oscar Levertins verk hos LB.se: https://litteraturbanken.se/forfattare/LevertinO/titlar.