Zacharias Topelius (1818–1898)

Fotografi av Daniel Nyblin.

”ZACHARIAS TOPELIUS (1818–1898): ”den förres [Zacharias Topelius d. ä.] son, finsk skald, historiker, publicist, föddes i närheten af Ny Karleby d. 14 jan. 1818. Han blef 1833 student, 1840 filos. magister, 1844 filos. licentiat, 1847 filos. doktor, 1852 lektor vid Vasa gymnasium (hvilken befattning han likväl ej tillträdde), 1854 e.o. professor i Finlands historia vid högskolan i Helsingfors samt 1863 professor i finsk, rysk och nordisk historia vid nämda lärosäte. Dessutom tjenstgjorde han 1846–51 som extra ordinarie i universitetsbiblioteket, var 1846–50 lärare i lyceum i Helsingfors och redigerade Helsingfors tidningarfrån dec. 1841 t. o. m. 1860. År 1878 erhöll han med pension afsked från sin professur, och s.å. blef han titulärt statsråd. T. innehar, näst Runeberg, den främsta platsen bland de finske skalder, hvilka diktat på svenskt tungomål, och han har i Sverige tillvunnit sig en stor popularitet.” – Stycket kommer ur Bernhard Meijer, Svenskt literatur-lexikon (1886). Läs mer om Topelius hos LB.se: https://litteraturbanken.se/forfattare/TopeliusZ.

Läs Zacharias Topelius verk hos LB.se: https://litteraturbanken.se/forfattare/TopeliusZ/titlar.