Olaus Sirma (1655–1719)

”Kyrkans man i Enontekis hade instämts till tinget. Denne, kaplanen Olof Sirma, hade att inför sittande rätt svara för åtskilliga förseelser. Hans situation blev inte bättre av att hans närmaste överordnade, kyrkoherden i Torneå Lappmark m m, Wyrdige och Wällärde Herr Mårten Kiämpe, tillhörde tingsrätten” – Stycket är saxat ur Tore Wretös kapitel ”Olof Sirma. Lappmarkspräst och samelyriker” (1983). Läs mer om Sirma hos LB.se.

Läs Olaus Sirmas verk hos LB.se: https://litteraturbanken.se/författare/SirmaO/titlar.


Inläsningarna spelades in för Litteraturbankens räkning av ljudtekniker Linnéa Ljungblad hos ORCA Sounds våren 2023. Översättningen publiceras här med tillstånd från Johan Sandberg McGuinne.