Sophie Elkan (1853–1921)

”SOPHIE ELKAN (1853–1921) drevs, genom svåra sorger och prövningar, av en stark och orubblig vilja att övervinna alla ledsamheter och all smärta. Efter att vid jultiden 1879 ha förlorat sin make och sin dotter skapade hon sig ett nytt liv där litteraturen kom att spela en huvudroll. Hon debuterade med novellsamlingen Dur och moll (1889) som raskt följdes av ytterligare noveller och ett par romaner; alla under signaturen Rust Roest (ett flamländskt ordspråk med betydelsen ”Dådlös vila rostar”). Hennes mest betydande verk är de, under eget namn utgivna, historiska romanerna John Hall. En historia från det gamla Götheborg (1899), Konungen. En sannsaga (2 band, 1904) och Anckarström. En historia från idyllens och revolutionernas tidehvarf (2 band, 1910).” – Stycket kommer ur Lotta Lotass introduktion om Sophie Elkan. Läs mer om Elkan hos LB.se: https://litteraturbanken.se/författare/ElkanS.

Läs Sophie Elkans verk hos LB.se: https://litteraturbanken.se/författare/ElkanS/titlar.