Det vore nog fel att kalla Verner von Heidenstam alldeles otvungen inför filmkameran som förevigar honom på Naddö 1916. Men det finns ändå något uppsluppet över hans kroppspråk. Han vet förstås att föra sig som en stor skald bör. Han vet att ta regi. Välklädd vänder han sig i smickrande halvprofil framför kameran och låter ljus och skuggor skapa stämning. Men när hans hundar glatt överrumplar honom på en välregisserad promenad genom trädgårdarna faller värdigheten undan en smula – och hans glädje är inte att ta miste på.

(Heidenstam ägde Naddö herrgård mellan 1902 och 1918. Kvinnan vid hans sida är Greta Sjöberg – fram till 1906 hans hustru. Förhållandet var omvittnat stormigt och inte alldeles lätt för eftervärlden att reda ut. Huset som Heidenstam levde i ersattes efter försäljningen av en ny huvudbyggnad i två våningar.)

(Filmen återges med tillstånd från SVT. Den får inte spridas eller förändras, ej heller nyttjas i kommersiella sammanhang.)