Sixten Bengtsson (1908–2000)

Här under har vi samlat inspelningar som Sixten Västgöta-Bengtsson (1908–2000) har medverkat i. I den översta mediespelaren hör du radioprogram och skivinspelningar med berättelser, sägner och skrönor.

I de två nedre spellistorna reser Västgöta-Bengtsson runt i västgötabygd och berättar om anmärkningsvärda platser. Dessa resmål kan du även följa i vårt kartgränssnitt Litteraturkartan: Res med Västgöta-Bengtsson, vol. I och Res med Västgöta-Bengtsson, vol. II. Allra längst ner finner du en samling intervjuer som Bengtsson spelade in under dialektforskningsresorna 1955–1980.

Läs Sixten Bengtssons verk hos LB.se:
https://litteraturbanken.se/författare/BengtssonS/titlar.


Inspelningarna i de tre översta spellistorna återges med tillstånd från Sveriges Radio och rättighetshavarna. – Intervjuerna nedanför tillgängliggörs här med tillstånd från Institutet för språk och folkminnen, och är hämtade ur Uppsala landsmålsarkiv (ULMA).