Dikten är ett hantverk.
Ingenting blir någonting utan arbete och möda.
Också en klassisk dikt börjar med ett ord på ett papper.
Och varje sliten fras är en gång ny.

Litteraturbanken erbjuder många tillfällen att vandra in i diktares verkstäder. För Nils Ferlin var diktandet också ett sätt att överleva. Många var de dikter och texter han sålde till tidningar och tidskrifter. Det fanns, när det begav sig, en möjlighet att drägligt försörja sig – genom pennan.

Ferlins efterlämnade manuskript är många. De är uppdelade på privata samlingar och offentliga arkiv. Vid Göteborgs universitetsbibliotek finns en mycket stor samling, och ur dessa har Litteraturbanken – med generöst tillstånd från rättighetshavarna – fått digitalisera och tillgängliggöra ett urval handskrifter.

Vi har delat dem i tre delar: dels manuskript och utkast till dikten ”På källaren Fimmelstången”, dels två smärre antologier med blandade dikter (den första hittar du här, den andra här.) I galleriet här nedan ser du ett litet urval. Klicka gärna på en bild så kan du se den i större storlek.

Nils Ferlins alla diktsamlingar finns förstås också hos Litteraturbanken – du hittar dem här: https://litteraturbanken.se/forfattare/FerlinN/titlar.

Dikten ”På källaren Fimmelstången” kan du också lyssna till i Martin Bagges stämningsrika inläsning: