Anna Lindahl (1904–1952)

Anna Lindahl

”Anna Lindahl var en aktad skådespelare och teaterlärare kring 1900-talets första hälft. Anna Lindahl föddes i Stockholm 1904 som yngsta barnet till målarmästare Emil Lindahl och hans maka Carolina, född Karlsson. Hon hade fem äldre syskon. Hon studerade vid Södermalms Högre läroanstalt för flickor och senare vid Dramatens elevskola 1925–1928. Anna Lindahl var därefter engagerad vid dess scen 1928–1931. Sin scendebut gjorde hon dock 1926 i Strindbergs pjäs Advent under elevtiden på Dramaten.”

Stycket har vi lånat från Jennifer Vintkvists presentation av Lindahl hos Svenskt kvinnobiografiskt lexikon.

I Litteraturbankens ljudsamlingar är Lindahl representerad som inläsare av flera Selma Lagerlöf-berättelser. Inspelningarna nedanför tillgängliggörs med tillstånd från Sveriges Radio.

Fotografiet, taget av Jan de Meyere, har vi lånat från Stadsmuseet i Stockholm (CC BY).