Karl Tirén (1869–1955)

Karl Tirén

”Karl Tirén var en svensk konstnär, folklivsforskare, stationsinspektör och fiolbyggare som föddes den 23 juni 1869 i Oviken. Han har ofta beskrivits som en mångsysslare av rang […]”

”Karl Tirén växte upp som en av tio barn till kyrkoherden Olof Tirén och Christina Holm, i närheten av Luvlietjahkh på Tåssåsens Samebys renbetesmarker, och fattade redan tidigt intresse för den samiska kulturen, men trots att han var samtida med den samiska sångerskan Lisa Tomasson från Oviken, och växte upp i ett sydsamiskt område med en stark episk jojktradition så hörde han aldrig jojk under sin uppväxt.”

Avsnittet ovanför har vi lånat från Johan Sandberg McGuinnes presentation av Karl Tirén i ett specialskrivet blogginlägg här på Ljud & Bild.

I mediaspelaren undertill hör du visserligen inte Karl Tiréns egen röst knastra – inspelningarna här är nämligen resultatet av flera års dokumentering av samisk jojk under åren 1913–1915. Under början av förra seklet reste Tirén runt i Sápmi och spelade in hundratals jojkar på fonografrulle. Det blev starten för ett av de mest omfattande inspelningsprojekten av samisk jojk. De digitaliserade inspelningarna tillgängliggörs här med tillstånd från Musikverket.


Fotografiet ovanför har vi lånat av Järnvägsmuseet.