Hilma Angered-Strandberg (1855–1927)

”HILMA ANGERED-STRANDBERG (1855–1927) inledde sin författarbana med en rad romantiska berättelser publicerade i Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning och av Viktor Rydberg avfärdade som ”gymnasistpoesi”. Under arbete som telegrafist i Fjällbacka kom Angered-Strandberg att samla stoff till sin första mer helgjutna, realistiska novell ”Nitälskan”, vars kritiska porträtt av en schartauansk präst hade verklighetsbakgrund. Lokalbefolkningen ansåg sig skandaliserad och förtalad och Angered-Strandberg tvingades lämna Fjällbacka.” – Stycket kommer ur Lotta Lotass introduktion om Hilma Angered-Strandberg. Läs mer om Angered-Strandberg hos LB.se: https://litteraturbanken.se/författare/AngeredStrandbergH.

Läs Hilma Angered-Strandbergs verk hos LB.se: https://litteraturbanken.se/författare/AngeredStrandbergH/titlar.