Stig Dagerman (1923–1954)

Stig Dagerman

”STIG DAGERMAN (1923–1954) skrev, under loppet av endast några få, intensiva år, samman ett av det svenska 40–talets mest tongivande och mångfacetterade författarskap. Debuten kom med romanen Ormen (1945); ett omedelbart och uppmärksammat genombrott. Bokens två delar utspelar sig båda under beredskapstiden och knyts därtill samman av den intensiva gestaltning och diskussion av skuld, ångest och fruktan, som är berättelsernas grundstenar. Utmaningen, för den frihetssökande människan, är, tycks författaren vilja säga, att våga möta sina rädslor och sin skuld, att inte skyla över dessa med förströelser, mystik eller andra distraktioner som vänder blicken bort från livets mörker och vånda. Friheten finns i insikten och bör eftersträvas, oavsett personlig, själslig kostnad.”

Stycket ovan är hämtat från Lotta Lotass presentation av Dagerman hos LB.se: https://litteraturbanken.se/författare/DagermanS.

Läs Dagermans verk hos LB.se:
https://litteraturbanken.se/författare/DagermanS/titlar.

Nedanför kan man höra novellen ”Att döda ett barn”, inläst av Stig Dagerman själv för Sveriges Radio 1952. Gösta Werners filmatisering av novellen, från 1953, kan man se hos Filmarkivet.se.

Inspelningen tillgängliggörs här med tillstånd från Sveriges Radio och från rättighetshavarna.