Stig Dagerman (1923–1954)

Stig Dagerman

”STIG DAGERMAN (1923–1954) skrev, under loppet av endast några få, intensiva år, samman ett av det svenska 40–talets mest tongivande och mångfacetterade författarskap. Debuten kom med romanen Ormen (1945); ett omedelbart och uppmärksammat genombrott. Bokens två delar utspelar sig båda under beredskapstiden och knyts därtill samman av den intensiva gestaltning och diskussion av skuld, ångest och fruktan, som är berättelsernas grundstenar. Utmaningen, för den frihetssökande människan, är, tycks författaren vilja säga, att våga möta sina rädslor och sin skuld, att inte skyla över dessa med förströelser, mystik eller andra distraktioner som vänder blicken bort från livets mörker och vånda. Friheten finns i insikten och bör eftersträvas, oavsett personlig, själslig kostnad.”

Stycket ovan är hämtat från Lotta Lotass presentation av Dagerman hos LB.se: https://litteraturbanken.se/författare/DagermanS.

Läs Dagermans verk hos LB.se:
https://litteraturbanken.se/författare/DagermanS/titlar.

I den övre spellistan finner du Stig Dagermans egna inläsningar i radio från åren 1949–1954. Inspelningarna tillgängliggörs här med tillstånd från Sveriges Radio och rättighetshavarna.

Längre ner kan du höra dramatikern och skådespelaren Hannes Meidal läsa tre av Stig Dagermans texter: prosafragmentet ”Tusen år hos Gud”, samt novellerna ”I farmors hus” och ”De röda vagnarna”. Dessa inläsningar är upphovsrättsskyddade och tillgängliggörs här med tillstånd från rättighetshavarna.