Anna Johanna Grill (1753–1809)

I Anna Johanna Grills resedagbok till England, skriven 1778 men utgiven först 1997, möter vi en levande skildring av resandets vedermödor och glädjeämnen i en svunnen värld.

Läs dagboken hos LB.se, och lyssna till ett utdrag här nedan.

Porträttet har vi lånat från Nationalmuseum.