Mathilda Malling (1864–1942)

”MATHILDA MALLING (1864–1942, f. Kruse) växte upp på den skånska landsbygden på Oscarsfarm i Sösdala, men fick tidigt ta del av andra miljöer. Efter gymnasietiden, som tillbringats i Stockholm, reste Mathilda Kruse med sin syster till Schweiz. Denna sommar blir betydelsefull för den unga Kleve som nu kommer i kontakt med nyare dansk och fransk litteratur. Verk av Herman Bang, J.P. Jacobsen, Baudelaire, Flaubert och bröderna Goncourt inspirerar Kruse att skriva något eget i samma anda, vilket hon också gör, under pseudonymen Stella Kleve. Novellen om Berta Funcke, som så småningom blir en roman, är starkt präglad av de studerade författarnas verk. På väg hem från Schweiz tar Kruse tillfället att i Köpenhamn presentera sin nyskrivna novell för Herman Bang, som inom kort översätter manuskriptet till danska med titeln ”Flirtations”. Novellen får positivt mottagande, vilket leder till att den snart omarbetas och ges ut i romanform i Sverige som Berta Funcke (1885). Den svenska kritiken är dock hårdare, och romanen anses vara ett alster närt av en sjuklig fantasi.” – Stycket kommer ur Cecilia Carlanders introduktion om Mathilda Malling. Läs mer om Malling hos LB.se: https://litteraturbanken.se/författare/MallingM.

Läs Mathilda Mallings verk hos LB.se: https://litteraturbanken.se/författare/MallingM/titlar.