Johan Gabriel Oxenstierna (1750–1818)

”JOHAN GABRIEL OXENSTIERNA (1750–1818) växte upp på familjens herrgård Skenäs i Vingåker. Hans barn– och ungdom kom att starkt prägla hans diktning; såväl vad gäller landskapsskildringar, inspirerade av barndomshemmets vackra parker, som hans kärlekslyrik, där ett ungdomssvärmeri med en tjänsteflicka, besjungen som Themir, återkommer. Oxenstiernas morbror, G F Gyllenborg, hade uppsikt över hans bildning och hans informator var poeten Olof Bergklint; båda männen spelade stor roll för den unge mannens skaldskap. Nitton år gammal valdes Oxenstierna, då tjänsteman i kanslikollegiet, in i sällskapet Utile Dulci, och han kom att publicera ett flertal dikter i dess Vitterhetsnöjen. Bland Oxenstiernas mest kända dikter kan nämnas landskapsdikten ”Natten” och tankedikten ”Oskuldens religion”, av Tegnér kallad ”poesiens bergspredikan”.” – Stycket kommer ur Lotta Lotass introduktion om Johan Gabriel Oxenstierna. Läs mer om Oxenstierna hos LB.se: https://litteraturbanken.se/forfattare/OxenstiernaJG.

Läs Johan Gabriel Oxenstiernas verk hos LB.se: https://litteraturbanken.se/forfattare/OxenstiernaJG/titlar.