Gustaf Fröding (1860–1911)

Målning av Richard Berg 1909.

”GUSTAF FRÖDING (1860-1911) inledde sin diktarbana under 1880–talets första år, samtidigt som hans studier i Uppsala gick mot ett bittert slut. Vid samma tid började också, på allvar, de sjukdomsperioder som skulle plåga Fröding livet ut. Som ”en slöja av jord” beskrev han sinnets förmörkade känsla; i denna slöja såg han gestalter, såväl levande som döda. År 1887 fick Fröding anställning påKarlstads-Tidningen, där han, av och till, kom att verka som skribent under ett antal år. Han skrev litterära artiklar och recensioner, bidrog till att utforma dagsversen som genre och förnyade kåseriets form. Under dessa år drabbades han också av återkommande själsplågor och intogs 1889 på nervanstalt i Görlitz i Schlesien. Där upplevde han en period av intensiv kreativitet som gav till resultat den hyllade debutsamlingen Guitarr och dragharmonika (1891). Efter debuten började Fröding till dels skriva på landsmål i akt och mening att komma närmare det genuina uttrycket. Denna språkliga nyorientering märks främst i hans mest betydande prosaverk Räggler å paschaser (2 delar, 1895-1897). I viljan att pröva dialektala ordalag urskiljs också Frödings starka musikalitet och intresse för språkljuden och ordens klanger; därav kommer att hans dikter ofta tonsatts såväl av klassiska som folkliga kompositörer.” – Stycket kommer ur Lotta Lotass introduktion om Gustaf Fröding. Läs mer om Fröding hos LB.se: https://litteraturbanken.se/forfattare/FrodingG.

Läs Gustaf Frödings verk hos LB.se: https://litteraturbanken.se/forfattare/FrodingG/titlar.