Östen Sjöstrand (1925–2006)

Östen Sjöstrand

”Stilmässigt anslöt ÖSTEN SJÖSTRAND (1925–2006) med sina två första diktsamlingar unio (1949) och Invigelse (1950) till den bildtäta, visionära svenska fyrtiotalismen. Men Sjöstrand införde en tidigare osedd religiös dimension, tydligt angiven i böckernas titlar och genom motton från Thomas av Aquino och Mäster Eckhart. Hans poesi, tillkommen i en efterkrigssituation, var också individualistisk på ett sätt som skiljer den från exempelvis Erik Lindegrens och Karl Vennbergs kollektiva tilltal.” – Stycket är saxat ur Jonas Ellerströms introduktion av Östen Sjöstrand hos LB.se. Läs mer här: https://litteraturbanken.se/författare/SjöstrandÖ.

Läs Östen Sjöstrand hos LB.se: https://litteraturbanken.se/författare/SjöstrandÖ/titlar.