Alfhild Agrell (1849–1923)

Alfhild Agrell

”ALFHILD AGRELL (1849–1923) var en av 1880-talets mest framträdande dramatiker. Hennes dramer, bland vilka särskilt kan nämnas Räddad (1882), Dömd (1884) och Ensam (1886) gestaltar tidens mans- och kvinnoroller och hur dessas, till dels påtvingade, till dels av vana fasthållna, handlingsmönster påverkar moraliska valsituationer vilka utspelar sig i den borgerliga salongen. Kvinnans situation, i äktenskapet, som ensam mor, som frihetstörstande belyses med för samtiden typiska, melodramatiska grepp. Agrell får här sägas vara påverkad av tidens store dramatiker Henrik Ibsen. Hon skrev även novellsamlingar med norrländska motiv, bland dem den under pseudonymen Stig Stigson publicerade Nordanfrån.” – Stycket kommer ur Lotta Lotass introduktion om Alfhild Agrell. Läs mer om Agrell hos LB.se: https://litteraturbanken.se/författare/AgrellA.

Läs Alfhild Agrells verk hos LB.se: https://litteraturbanken.se/författare/AgrellA.

I mediespelaren nedanför läser skådespelaren Emilie Strandberg in novellen ”Skymning”.


Fotografiet ovanför, taget av Valentin Wolfenstein, har vi lånat av Uppsala universitetsbibliotek.