Hos Litteraturbanken kan man botanisera bland hundratals handskrifter från snart sagt alla tider. Ofta vackra, alltid intressanta, inte sällan förundransvärda. I galleriet nedan kan du se några slumpvis utvalda sidor ur handskrifter från medeltiden fram till 1900-talet; här finns allt från gamla lagtexter till Harriet Löwenhjelms vackra diktverk. (Klicka på en bild så kommer den upp i förstoring.)