Johan Runius (1679–1713)

”JOHAN RUNIUS (1679-1713) var, under sin korta levnad, en mycket ansedd tillfällesdiktare vars i rytmen melodiska och i bildspråket konkreta rimkonst utmanade konventionen och gav honom en stor och uppskattande publik. Han försörjde sig som informator, men fick därtill viss förtjänst som av borgerskapet anlitad festskald. Tidvis anställde han också lotterier på sina ägodelar och annonserade då dessa med kungörelser på vers i ett slags tidig rokokostil.” – Stycket kommer ur Lotta Lotass introduktion om Johan Runius. Läs mer om Runius hos LB.se: https://litteraturbanken.se/forfattare/RuniusJ.

Läs Johan Runius verk hos LB.se: https://litteraturbanken.se/forfattare/RuniusJ/titlar.