Erik Axel Karlfeldt (1864–1931)

Fotografi av Erik Axel Karlfeldt

”ERIK AXEL KARLFELDT (1864–1931) har kallats Sveriges siste nationalskald. Han tog på sig att spela den diktarroll som gav röst åt nationen i kantater och orationer. Men det var framför allt sitt älskade Dalarna han ständigt besjöng i sin diktning. Hela Karlfeldts författarskap är fast grundat i hembygdens landskap och folkliv. Sin debut gjorde han 1895 med diktsamlingen Vildmarks- och kärleksvisor vilken genomströmmas av en stark och sensuell naturkänsla. I Fridolins visor och andra dikter (1898) och Fridolins lustgård och Dalmålningar på rim (1901) skapar Karlfeldt en ljusomstrålad värld fylld av uppsluppenhet och mästerlig rimlek, men också med ett mörkare stråk av skymning och skuld. Dalmålningarna är skarpsinniga ekfraser där Karlfeldt i ord gestaltar Dalarnas säregna allmogekonst med bibliska motiv.” – Stycket kommer ur Lotta Lotass introduktion om Erik Axel Karlfeldt. Läs mer om Karlfeldt hos LB.se: https://litteraturbanken.se/forfattare/KarlfeldtEA.

Läs Erik Axel Karlfeldts diktsamlingar och andra verk hos LB.se: https://litteraturbanken.se/forfattare/KarlfeldtEA/titlar.

Erik Axel Karlfeldts egna inläsningar – som återfinns i den övre av de två spellistor som följer – återges med tillstånd av Sveriges Radio.