Fredrika Bremer (1801–1865)

”FREDRIKA BREMER (1801–65) var societetsdamen som introducerade den moderna romanen i Sverige. Hon levde i en brytningstid – hon föddes i den gustavianska tiden och dog efter att tvåkammarriksdagen införts. Bremer var en internationell bästsäljare, en framstående kvinnosakskvinna i en ojämlik tid och en nyfiken resenär i både gamla och nya världen. Bland hennes verk märks Famillen H***, Grannarne, Hertha och Hemmen i den nya verlden.”

Stycket ovan är Carina Burmans introduktion om Fredrika Bremer. Läs mer om Bremer hos LB.se: https://litteraturbanken.se/forfattare/BremerF.

Läs Fredrika Bremers verk hos LB.se: https://litteraturbanken.se/forfattare/BremerF/titlar.