Barbro Alving (1909–1987)

”BARBRO ALVING (1909–1987). Orädd krigsreporter, strävsam tidningsmurvel, språk- och stilbegåvad kåsör. Men också kristen pacifist och humanist med civilkurage, samt queer pionjär. Käringen mot strömmen, den signatur Alving fick på Vecko-Journalen 1942, kan förefalla synnerligen passande.”

Stycket ovan är hämtat ur Åsa Arpings essä om Barbro Alving. Läs mer om Alving hos LB.se: https://litteraturbanken.se/forfattare/AlvingB.

Läs Barbro Alvings verk hos LB.se: https://litteraturbanken.se/forfattare/AlvingB/titlar.