Elias Sehlstedt (1808–1874)

”Tullinspektören Elias Sehlstedt (1808–1874) har gått till eftervärlden som författare till texten till visan ”Litet bo jag sätta vill”. Sällan har väl den svenska idyllen skildrats lika fullödigt. Men idyllen, vars väsen Sehlstedt så skickligt frammanade (bland annat i de av lätt ironi färgade samlingarna Telegrafenoch Utkiken), kunde framstå som mycket avlägsen i den hårda vardagen som tullinspektör i Sandhamn. I skildringen av denna verklighet kom Sehlstedt närmare uppgivenhetens utmarker, och formen antog också nya, orimmade skepnader.” – Stycket kommer ur Dick Claéssons introduktion om Elias Sehlstedt. Läs mer om Sehlstedt hos LB.se: https://litteraturbanken.se/forfattare/SehlstedtE.

Läs Elias Sehlstedts dikter hos LB.se: https://litteraturbanken.se/forfattare/SehlstedtE/titlar.