Gustaf Philip Creutz (1731–1785)

”GUSTAF PHILIP CREUTZ (1731–85) var under många år verksam i Frankrike, som en Gustaf III särskilt närstående envoyé, sedermera ambassadör. Han gjorde sig även känd som en framträdande kulturpersonlighet och umgicks i alla de mest ryktbara salongerna. Han återvände till Sverige först 1783, två år före sin död. Sina framgångar som diktare nådde han dock under yngre år. Våren 1753 blev han, samman med vännen Gustaf Fredrik Gyllenborg, medlem av den nyinstiftade Tankebyggarorden, som till sina förebilder räknade de franska encyklopedisterna. Creutz och Gyllenborg ingick båda i den inre krets som samlades kring Hedvig Charlotta Nordenflycht. De tre författarna gav ut sina skaldestycken i Tankebyggarordens två serier av publikationer – Våra Försök (3 volymer, 1753, 1754 och 1756) och Witterhetsarbeten (2 volymer, 1759 och 1762). Förebilden var för Creutz den franska preciösa diktningen vars ornamenterade stilmönster i hans alster framför allt bär en förfinad och stämningsfull naturskildring.” – Stycket kommer ur Lotta Lotass introduktion om Gustaf Philip Creutz. Läs mer om Creutz hos LB.se: https://litteraturbanken.se/forfattare/CreutzGP.

Läs Gustaf Philip Creutzs verk hos LB.se: https://litteraturbanken.se/forfattare/CreutzGP/titlar.