Anna Maria Lenngren (1754–1817)

Porträtt av Anna Maria Lenngren

”ANNA MARIA LENNGREN (1754–1817) var till sin författarnatur undflyende och svårgripbar. Hennes mästerskap ligger inom satiren och parodin där hon briljerade med sin vasst ironiska penna; som exempel kan nämnas ”Thé-conseilen” (1777) där hon i skarpa drag tecknar kvinnans givna roller. Det ämne som låg närmast hennes hjärta var den intellektuella kvinnans omöjliga situation. I hennes mest kända dikt – ”Några ord till min k. dotter, i fall jag hade någon”, publicerad 1798 – manar hon den unga kvinnan att inte ägna allt för mycket tid åt läsning, på det att ”såsen ej må fräsa över”. Men så gäckande är Lenngren i sitt uttryck att samtida och sentida kommentatorer stridit om huruvida dikten verkligen är ironisk eller säger det hon själv kommit att hålla för sant.” – Stycket kommer ur Lotta Lotass introduktion om Anna Maria Lenngren. Läs mer om Lenngren hos LB.se: https://litteraturbanken.se/forfattare/LenngrenAM.

Läs Anna Maria Lenngrens verk hos LB.se: https://litteraturbanken.se/forfattare/LenngrenAM/titlar.