I början av 2018 hade vi anledning att påminna om August Strindbergs brev, och om den skatt dessa utgör. Vi skrev bland annat följande:

”Hos Litteraturbanken kan du inte bara läsa utan också söka dig fram genom alla August Strindbergs kända brev – drygt 8.800 brev, telegram, biljetter och vykort, närmare bestämt, fördelade över Strindbergssällskapets utgåva som omfattar tjugotvå tryckta volymer. Det är en enorm källa till kunskap. Inte bara för att breven kastar ett både obarmhärtigt och samtidigt milt ljus över Strindbergs liv och gärning: här finns dessutom kunskap, i någon form eller annan, att hämta om snart sagt allt mellan himmel och jord. Vill du veta mer om ParisabsinthmolnLundhuvudvärkBonniersmanlighet och omanlighetom förhållandet till kvinnan, eller om någon Napoleon som suttit på Frankrikes tron? Då kan du med fördel vända dig till Strindbergs brev.

Du kan söka på exakt ordalydelse. (Tänk då på att Strindberg kan ha stavat ”kvinna” som ”qvinna”.) Du kan söka på ett ords början, eller dess slut. Du kan söka efter en fras. Du kan söka efter en liten del av ett ord (om du till exempel vill fånga ”omanlighet” samtidigt med ”manlighet”.) Du kan även söka på ett ord i alla dess böjningsformer: så ger exempelvis en sökning efter ”jag” inte färre än 61.888 träffar när böjningsformer är påslagna – Strindberg hade ett kärleksfullt förhållande till ordet i alla dess former.

Kort sagt: breven öppnar sig tjänstvilligt för dina önskemål. Använd gärna sökningen som en genväg för din forskning, för din läsning, för din oförfalskade glädjes skull. Det är en lätt väg in i det skriftens universum som är August Strindbergs brev.”