Elmer Diktonius (1896–1961)

Elmer Diktonius

”För de poeter som debuterar i början av 1920-talet är Södergran en given vägröjare. En av dem som inspirerades var den hängivne Södergranbeundraren ELMER DIKTONIUS (1896–1961); det för en expressiv poet passande namnet var inte en pseudonym, som någon trodde. Den medelklassfamilj i Helsingfors som han föddes och växte upp i var svenskspråkig, men i tidigare släktled verkar språktillhörigheten ha varierat. Liksom sina två bröder sattes Elmer i finskspråkiga skolor; gymnasiet lämnade han dock utan att avlägga studentexamen. Visserligen var han tvåspråkig, men som författare i huvudsak svenskspråkig.” – Stycket kommer ur Tom Hedlunds presentation av Elmer Diktonius. Läs mer om Diktonius hos LB.se: https://litteraturbanken.se/författare/DiktoniusE/presentation.

Läs Elmer Diktonius verk hos LB.se: https://litteraturbanken.se/författare/DiktoniusE/titlar.

Nedanför hör du en inspelning från 1947 där Diktonius läser dikter från diktsamlingen Annorlunda (1948). I den övre spellistan hör du programmet i sin helhet, och nedanför hittar du dikterna separat.


Inspelningarna tillgängliggörs här med tillstånd från Sveriges Radio och från rättighetshavarna. – Fotografiet av Diktonius, som här är beskuret, har vi lånat från Svenska litteratursällskapet i Finland.