Ingrid Sjöstrand (1922–2020)

Ingrid Sjöstrand

”INGRID SJÖSTRAND föddes 1922 i Rödön i Jämtland. Hon växte upp i Luleå och Stockholm. Sjöstrand bedrev högre studier vid Uppsala och Stockholms universitet och har en akademisk examen med betyg i nordiska språk, litteraturhistoria, historia och pedagogik. Redan före den litterära debuten försörjde hon sig delvis på sitt skrivande, bland annat som kulturskribent för Dagens Nyheter och Arbetaren. Varje vecka i femton års tid från 1950 skrev hon också kåserier för Idun under signaturen ”jeppa”. Sedan debuten 1966 har Ingrid Sjöstrand publicerat över fyrtio böcker, skrivna i genrer som spänner över hela det litterära fältet: romaner, poesi och dramatik för både barn och vuxna. Som barnboksförfattare har hon särskilt uppmärksammats för böckerna om Kalle Vrånglebäck och hans syster Loppa och för ”fundrorna”, de korta orimmade dikter med funderingar om livet som blivit Sjöstrands signum.” – Stycket kommer ur Carina Agnesdotters introduktion om Ingrid Sjöstrand. Läs mer om Sjöstrand hos LB.se: https://litteraturbanken.se/författare/SjöstrandI.

Läs Ingrid Sjöstrands dikter hos LB.se: https://litteraturbanken.se/författare/SjöstrandI/titlar.

I den övre spellistan hör du Ingrid Sjöstrand berätta sagan När Bump kom i Sveriges Radio 1965, därefter hör du Sjöstrands radioessä ”Den sociala kategoricentrifugen” i programmet Angeläget 1970. I den nedersta spellistan finner du andras inläsningar av Sjöstrands dikter.


Inspelningarna tillgängliggörs här med tillstånd från Sveriges Radio och rättighetshavarna. – Fotografiet har vi saxat från Röster i radio och TV, nr 44, 1969.