Harriet Bosse (1878–1961)

Harriet Bosse

”Harriet Bosse var en av Sveriges mest ansedda skådespelare under de första decennierna av 1900-talet. Genom sitt äktenskap med författaren August Strindberg påverkade hon hans litterära produktion.

Harriet Bosse föddes 1878 i Kristiania (nuvarande Oslo) som yngsta dotter till bokhandlare och förläggare Johann Heinrich Bosse. Två av hennes äldre systrar var verksamma inom teatern vilket blev avgörande för hennes karriär: Alma var en begåvad komedienne som sannolikt var Harriet Bosses viktigaste lärare i scenframställning och Dagmar var konsert- och operasångerska. Hösten 1894 reste Harriet Bosse till Stockholm för att utbilda sig vid Kungl. Musikkonservatoriet i syfte att bli musiklärare. År 1896 fick hon sin examen med huvudämnet solosång.”

Stycket har vi lånat från Hélène Ohlssons presentation av Bosse hos Svenskt kvinnobiografiskt lexikon.

I Litteraturbankens ljudsamlingar är Bosse representerad som inläsare av ”Vindarnas klagan” ur August Strindbergs Ett drömspel (1907). Inspelningen tillgängliggörs med tillstånd från Sveriges Radio.

Fotografiet av Harriet Bosse ovanför togs av Anton Blomberg omkring 1905. Vi har vi lånat bilden av Musik- och Teaterbiblioteket.