Gabriel Alw
Gabriel Alw

”Vill man ha ett klart och bestämt uttryck för vårt djupa allvar och vår högtidlighet, skall man lyssna på Dagens Dikt i radio. Först kommer klockspelet från stadshustornet. Vackert och stämningsfullt ehuru utan att ge något av vårfågelsjubel i en blå rymd.”

Så samlade kåsören Hasse Z intrycken efter de första sändningarna av radioprogrammet Dagens dikt 1937, och fortsatte med sedvanlig glimt i ögat:

”Så kommer Dagens Dikt, inte med en röst ur ett valv men en röst ur herr Alw, mörk och djup och allvarstung som dikten kräver. Det är Tegnérs Det eviga, Pär Lagerkvists Vid lägerelden och Atterboms Sorg. Musik av Beethoven, Brahms och Gluck: De saliga andarnas land. Redan andra dagen hade jag tagit på mig frack och hög hatt till det programmet. Jag kände på mig, att det skulle vara så.”

Den mörka, djupa och allvarstunga Alw var ingen mindre än den uppburne skådespelaren Gabriel Alw, och hans röst skulle snart komma att förkroppsliga Dagens dikt. Alw anförtroddes nämligen det ärorika uppdraget att deklamera de första dikterna i det helt nya radioprogrammet. Sändningarna markerade en viktig milstolpe i svensk radiohistoria.

I mediespelaren nedanför kan du höra några av Gabriel Alws inläsningar för Dagens dikt, bland annat den allra första, Esaias Tegnérs ”Det eviga”, som radion sände den 1 februari 1937.

Dikterna kan du förstås inte bara lyssna på – hos Litteratubanken kan du också läsa varenda en i vårt digitala bibliotek. Våra samlingar är tillgängliga för allmänheten och öppna dygnets alla timmar. Klicka på titlarna nedanför för att ta dig vidare till dikterna hos Litteraturbanken.

P.D.A. ATTERBOM: ”SORG”
VILHELM EKELUND: ”HAFSSTILLHET”
VERNER VON HEIDENSTAM: ”VID VÄGENS SLUT”
ERIK AXEL KARLFELDT: ”VINTERHÄLSNING”
GUNNAR MASCOLL SILFVERSTOLPE: ”SOMMARDAG”
GUNNAR MASCOLL SILFVERSTOLPE: ”ODE TILL BEHÄRSKNINGEN”
GUNNAR MASCOLL SILFVERSTOLPE: ”HEMLAND”
ESAIAS TEGNÉR: ”DET EVIGA”


Inspelningarna tillgängliggörs med tillstånd från Sveriges Radio. – Det översta fotografiet av Gabriel Alw har vi lånat från Svensk filmdatabas.