Heliga Birgitta. Birgitta svit av Stig Dagerman

“Kärnan i Stig Dagermans estetik består”, skriver Lotta Lotass, “i en önskan att träda i förbindelse med läsaren och romanskrivandet kommer i detta att liknas vid ett brobygge.”

Men det skulle visa sig att dessa broars konstruktion fordrade närmast gränslösa ansträngningar. Stundtals var arbetet övermäktigt. 1949 arbetade Stig Dagerman med romanen som skulle komma att bli hans fjärde och sista: Bröllopsbesvär. Men framgångarna med den föregående romanen Bränt barn (1948) tvingade honom stundom in i skrivandets återvändsgränder.

Dagerman skildrade själv kampen i Morgon-Tidningen:

”’Bröllopsbesvär’ måste skrivas under ständig press från alla som väntade att få andra löften infriade och på ständiga flyktresor härs och tvärs. Ett korsdrag av ingivelser hotar att blåsa omkull boken, men även det är nödvändigt för att den skall kunna bli den dementi av ’Bränt barn’ som är så angelägen.”

Så kunde även dessa stunder av skrivkramp förmå författaren att söka nya broar att förverkliga. Mitt under arbetet med Bröllopsbesvär damp det nämligen ner ett brev hos förläggaren Ragnar Svanström den 7 oktober 1949. Avsändare: Stig Dagerman. Innehåll: Birgitta svit.

”Ta dikten till Prisma om du vill” tillfogade Dagerman. Och mycket riktigt: 1950 trycktes dikten med titeln ”Birgitta svit” i kulturtidskriften Prisma. Nu, dryga sjuttio år senare, vet vi att den där bron i sanning förverkligades. Vi vet att ”Birgitta svit” blev en av Dagermans mest oförglömliga dikter.

I mediespelaren ovanför kan du höra Stig Dagerman läsa dikten i radio 1950. Och hos Litteraturbanken finner du texten i dess helhet.

”Det står en vit bro över oktobers skogar.
Blåsten byggde den med månens hjälp.
Den har ett fäste i septembers vemod.
Den har sitt andra fäste i novembers mörker.
Vi får aldrig vandra den till slut.
Det finns en ö av ensamhet, Birgitta,
dit alla vita broar leder.
Den är det enda varom livet skriver.
Men inte skall Birgitta gråta
över ön som är inom oss.
Vi måste läsa medan boken varar.
Vi måste vandra medan bron står kvar.”

– Stig Dagerman, ur ”Birgitta svit”.

Om du vill läsa mer om Stig Dagerman kan du med fördel vända dig till Olof Lagercrantz biografi Stig Dagerman (1958), eller Lotta Lotass avhandling Friheten meddelad. Studier i Stig Dagermans författarskap (2002). Båda böckerna finner du numer i vårt digitala bibliotek.

Men framför allt: om du vill läsa mer av Stig Dagerman finner du desto mer i vår Dagermanavdelning! Har har vi samlat en större mängd av författarens noveller, dikter och essäer. Samtliga titlar kan laddas ner till datorn eller läsplattan helt gratis.


Inspelningen återges med tillstånd från Sveriges Radio och rättighetshavarna. Målningen överst har vi lånat från Wikimedia.