Tre radioinspelningar ska ha gjorts med Hjalmar Söderberg (1869–1941). En inspelning, från 1927, är helt försvunnen och ytterligare en, från 1936, som vi lägger till samlingarna idag, är endast bevarad som fragment. Man hade gärna sett att det fanns mer att bjuda på. Men dessa sammanlagt tio minuter ger oss åtminstone Söderbergs omisskännliga röst, och det är stort nog.

I detta fragment, inspelat av Radiotjänst (dåvarande Sveriges Radio) i Köpenhamn och utsänt den 15 mars 1936, berättar Söderberg om sina minnen av vännen Oscar Levertin (1862–1906). Söderberg hinner inte säga särskilt mycket; fragmentet är endast drygt tre minuter långt. Men för den som lyssnar och vill lära känna Levertin närmare finns Söderbergs text från 1894: ”Levertin” att läsa. Och låt oss för all del inte glömma Levertin självhans gärning står sig väl till våra dagar, och du hittar hans böcker hos Litteraturbanken.

Inläsningen tillgängliggörs med tillstånd från Sveriges Radio. Fotografiet, som föreställer Hjalmar Söderberg 1939, har vi lånat från Handskriftsavdelningen vid Göteborgs universitetsbibliotek (här i färglagd detalj.)

Lyssna gärna också till Söderbergs ”En Stockholmskrönika från sekelskiftet”. (Texten till krönikan återfinns i samlingsvolymen Det mörknar öfver vägen, tryckt 1907.)