Gudinnan Idun
Gudinnan Idun från nordisk mytologi.

På initiativ av Ellen Fries (1855–1900) och Ellen Key (1849–1926) med flera andra intellektuella personligheter i Stockholmsområdet bildades 1885 kvinnoföreningen Sällskapet Nya Idun. Föreningen och dess månatliga sammankomster har sedan dess arbetat för att sammanföra kvinnor som ägnar sig åt konstnärligt, litterärt och akademiskt arbete.

Efter instiftandet kom Nya Idun snart att värva hela kvinnolitteraturens toppskikt i huvudstaden. Elin Améen (1852–1913) var en av dessa författare som tidigt anslöt sig. Hon hade samma år som Nya Iduns grundande gjort intryck på sällskapets medlemmar med novellsamlingen, tillika debuten, Träldom och andra berättelser och skisser (1885).

Titelnovellen ”Träldom” handlar om den unga och fattiga flickan Maria, som under flera år mödosamt avsatt pengar för ett nytt liv i Paris. Maria ska just bryta upp med sin arbetsgivare krigsrådinnan, när hon slutligen tvingas underkasta sig sin brors spelmissbruk, och drömmarna går därmed om intet.

Elin Améen
Elin Améen.

Novellen plockades senare upp i antologin Synd. Noveller av det moderna genombrottets kvinnor (1993), sammanställd av Birgitta Ney, och antologin finns sedan tidigare i våra samlingar. Idag har vi dessutom äran att presentera novellen i form av en inläsning! Tidigare i våras följde nämligen regissören och skådespelaren Emilie Strandberg med oss in i studion och läste där in ett par noveller för vår räkning. Lyssna på ”Träldom” i spelaren ovanför!

Läs förresten gärna mer om Nya Idun i kapitlet ”Sällskapet Nya Idun”, i Ingrid Svenssons avhandling om litteraturkritikern Klara Johanson (1875–1948) på LB.se, eller läs vidare om Elin Améen i Svenskt kvinnobiografiskt lexikon.


Inläsningen spelades in i Göteborg mars 2021 och inspelningstekniker var Martin Joviken. – Konstverket av Constantin Hansen (detalj) har vi lånat från Statens Museum for Kunst.