Det tål att upprepas, för den som till äventyrs har missat det: 2020 är det hundra år sedan Anna Greta Wide (1920–1965) föddes. Litteraturbanken kommer att uppmärksamma detta genom en större digital utställning mot slutet av mars där handskrifter, brev, fotografier, diktinläsningar och mycket annat kommer att ingå – allt jämsides Wides sex publicerade diktsamlingar (som redan finns att läsa hos LB.se.)

Arbetet med utställningen har pågått under en längre tid och är på intet sätt avslutat. Det omfattar bland annat grundforskning kring biografiska förhållanden samt en rätt genomgripande genomlysning av olika arkiv efter ytterligare brev och dokument – allt för att digitalt komplettera det oerhört rika Widearkiv som donerades till Göteborgs universitetsbibliotek i december 2018.

Många gåtor söker fortfarande sina svar. Men kärnan i arbetet är och förblir dikterna. I Wides anteckningsblock finns uppåt 400 okända texter att ägna sig åt. Som bilderna i galleriet här nedan visar (klicka gärna på en bild så kan du se den i större storlek) så är transkriptionsarbetet inte alltid helt enkelt. Det krävs noggrann möda för att förvandla Wides handskrivna ord till digitalt läsbar text. Vissa dikter är enkla att transkribera. Andra svårare. Enstaka omöjliga. Men alla erbjuder de ett motstånd som tycks kongenialt med dikterna i sig: Wide skriver enkelt och rättframt om det som är mycket svårt.

Enstaka fraser i handskrifterna lär förbli gåtfulla, lär för alltid sakna det förklarande och förklarade sammanhang som Wide en gång avsåg att färdigställa. Men det innebär inte att de saknar kraft och skärpa.

Ibland är det den enklaste frasen som drabbar mest. Några enkla ord skrivna med rött bläck, lågmält och intimt: ”När det är riktigt varmt vågar jag bada i insjöar, helst små.” Inför dessa ord stannar tanken länge.

Och ur Anna Greta Wides tredje diktsamling, Dikter i juli (1955), fångas en lyrisk spegling:

I vattnens lek, beröringar och avsked
är sorgen genomskinlig, glidande,
beredd att vika. Varje återkomst
fördjupar glädjen. Allt är ljus och början.

(Alla bilder är hämtade ur det stora arkiv som Litteraturbanken kommer att tillgängliggöra i slutet av mars 2020 – och som finns vid Göteborgs universitetsbibliotek. Wides texter återges självklart med tillstånd från rättighetshavarna.)