Folke Isaksson
Folke Isaksson.

Ända sedan debuten med den idylliska diktsamlingen Vinterresa (1951) och det stora genombrottet med Det gröna året (1954) kom Folke Isaksson (1927–2013) att räknas som en av de främsta representanterna för svensk 1950-talslyrik. År 1962 var han i stora drag en fullfjädrad poet.

Men 1962 var också året då Isaksson så smått började reagera mot de lyriska himlavalvens tunna luft. Kritikerna kallade hans dikt romantisk och vacker – det ogillade Isaksson, vars sociala och politiska engagemang alltid utgjorde ena halvan av de litterära drivkrafterna. Isaksson eftersträvade nya uttrycksformer, och snart skulle han överge poesin till förmån för debatten och rapporten.

Så utkom den lilla urvalssamlingen Dikter från ett årtionde (1962) med dikter från hans dittills publicerade verk. I den vevan besökte han även radion för ett antal diktinläsningar – och tack vare generöst tillstånd från rättighetshavarna och Sveriges Radio kan vi idag publicera just detta radioprogram!

I inspelningarna nedanför får vi ett tvärsnitt genom Isakssons tidiga litterära produktion, med start i Vinterresa (1951), kortare uppehåll i diktsamlingarna Det gröna året (1954), Blått och svart (1957), och avslut i den en aning mer politiskt laddade Teckenspråk (1959). I den övre spelaren hör du radioprogrammet i sin helhet, och i den undre kan du spela upp var dikt för sig.

I och med vår senaste uppdatering kan du läsa 17 verk av Folke Isaksson i Litteraturbankens bibliotek. Merparten av böckerna kan du dessutom ladda ner till läsplattan – helt gratis förstås. Ta dig vidare till sektion Isaksson i vårt digitala bibliotek här.


Inspelningarna tillgängliggörs här med tillstånd från Sveriges Radio och rättighetshavarna. – Blogginläggets fotografi, taget av James St. John, som här är beskuret och redigerat har vi lånat från Wikimedia (CC BY 2.0). – Fotografiet av Folke Isaksson, taget av en icke namngiven fotograf, är hämtat ur boken Albert Bonniers förlag. Ett familjeföretag 1837–1962. Etthundratjugofem år (1962).