Konstverk av Alfred Ekstam från Mangskog
Konstverk av Mangskogskonstnären Alfred Ekstam.

För drygt ett år sedan digitaliserade vi författaren Tage Aurells (1895–1976) litterära kvarlåtenskap. Romaner, novellsamlingar, översättningar, inläsningar – det mesta av denne sparsmakade ordkonstnär finner ni i vårt digitala bibliotek numer.

Dock dröjer sig ännu ett par inspelningar av Aurells röst kvar i arkiven. Med tillstånd från rättighetshavare och Sveriges Radio presenterar vi idag en av dessa: inläsningen av novellen ”Tolv år på det trettonde”.

Vi överlåter ordet till presentatören i programmet, som här talar om Aurell:

”Om han inte lyser i bokannonserna varje år, så förekommer han desto mera i muntliga sammanhang. Ja, jag skulle tro att han är en av vårt lands mest hörda författare. Radiouppläsningar, TV, författaraftnar landet ikring, kurser och symposier över hela Norden. Och överallt en lyhört lyssnande publik, som lärt sig att höra sig in i hans prosa. Alltid lika knapphändig och utspekulerat dramatisk. Han saknar motstycke i vår litteratur.”

Att Tage Aurell var en av landets mest hörda författare intygar fotoarkiven. Nedanför har vi samlat ett par bilder från några av de otaliga författaraftnar som Aurell besökte. – När radioprogrammet sändes den 28 december 1969 hade just novellsamlingen Samtal önskas med sovvagnskonduktören utkommit i bokhandeln. Ur denna samling är novellen ”Tolv år på det trettonde” hämtad. Läs den eller någon av alla de andra Aurellböcker vi digitaliserat på Litteraturbanken.

Tage Aurell, Bengt Holmqvist och Lennart Berglund på författarafton i Stockholm. Fotografiet, taget av Gunnar Lantz 1951, har vi lånat av Stockholms stadsmuseum. Klicka på bilden för att förstora den.

Tage Aurell på författarafton i Bollnäs. Fotografierna, tagna av Per Willehard Häger 1955 (här bearbetade), har vi lånat av Länsmuseet Gävleborg här och här (CC-BY-NC). Klicka på bilderna för att förstora dem.

Tage Aurell på studentafton i Lund 1961. Fotografiet, taget av en okänd fotograf, har vi lånat av Lunds universitetsbibliotek. Klicka på bilden för att förstora den.


Inspelningen återges med tillstånd från Sveriges Radio och rättighetshavarna. – Konstverket av Alfred Ekstam överst har vi lånat från Värmlands museum.