De poetiska konjunkturerna går upp och ner, men sällan har väl värdet av en litterär allmänbildning räknats lika högt som kring sekelskiftet 1900. Så självklar tycktes litteraturens roll i samhället att ett kortspel som Svenska litteraturspelet (utgivet av Esping & Lundell i Norrköping 1910) kunde säljas, kontruerat i den trosvissa föreställningen att svåra citat med lätthet kunde härledas till rätt källa av en bildad och för ändamålet både lämplig och angelägen allmänhet.

Huruvida spelet faktiskt spelades med både glädje och framgång vet vi inte. För en nutida kortspelare tycks det kanske en smula krävande. Men alldeles bortsett från svårighetsgraden berättar kortspelet mycket om dåtidens litterära parnass. Vilka författare valdes ut att förevigas? Vilka verk? Spelet finns förstås hos Litteraturbanken.se. Våga, vinn!

(I galleriet här nedan kan du se några enstaka kort ur spelet. Klicka på valfri bild, så får du se den i större storlek.)