Novellens konst är svår att utöva – åtminstone om den ska utövas med finess och konstnärlig spets. Men snart sagt vad som helst går att göra inom ramen för denna korta och ofta underskattade genre. I den här antologin – som är en ljudets antologi, inspelad för Litteraturbankens räkning av Ingrid Elam – får vi tretton ypperliga prov på den bredd som novellen kan uppvisa. Här finns allt från Sophie Elkan och Dan Andersson till Selma Lagerlöf, Erik Andersson och Hjalmar Söderberg. Och kärnfulla saker som Hasse Z:s ”Tätning av en båt” därtill.

Längden varierar. Så är också novellen en svårdefinierbar genre. När går en novell över till att bli en roman? Har det bara med omfång att göra, en krass teckenräkning? När blir novellen en kortroman, och när blir kortromanen en roman? Om detta kan man tvista länge. Men det är förstås inte meningen att dra ut på förordet, när allt detta vackra väntar.

Således: luta er tillbaka med hörlurar och högtalare, och omsluts av novellens konst!


Inspelningarna har gjorts av Litteraturbanken, januari 2020, och i studion har Martin Joviken haft hand om kontrollerna. – Konstverket, av Jean-Baptiste Carpeaux, har vi lånat från Petit Palais, musée des Beaux-arts de la Ville de Paris.