Karin Boye (1900–1941)

”KARIN BOYE (1900–1941) drevs i sitt liv och sin dikt av en oavlåtlig vilja till uppror och uppbrott, till rörelse och frihet. Tidigt i livet läste hon Schopenhauer och Nietzsche och brottades med frågor kring individens rätt till självbestämning, Guds rådighet över människan och existensens krav och tvång och normernas färdiga handlingsmönster. Boye debuterade med diktsamlingen Moln (1922). Hennes starkaste influenser kom från Gustaf Frödings graaldiktning, Vilhelm Ekelunds stränga allvar och Edith Södergrans kosmiska visioner. Skönhetsdyrkan, kampvilja och dynamisk rörelse var hos Boye, alltifrån första stund, starkt koncentrerade och stöpta i en säregen, stringent och egensinnig rytmisk form.” – Stycket kommer ur Lotta Lotass introduktion om Karin Boye. Läs mer om Boye hos LB.se: https://litteraturbanken.se/författare/BoyeK.

Läs Karin Boyes diktsamlingar hos LB.se: https://litteraturbanken.se/författare/BoyeK.

Karin Boyes egna diktinläsningar spelades in av Sveriges Radio och återges här med tillstånd – de återfinns i den övre spellistan nedanför. I de två nedre spellistorna finns alla andra inläsningar av Boyes dikter och prosa som Litteraturbanken för närvarande har att tillgå.

Under Göteborgs 400-årsjubileum lät vi stadens invånare läsa in Karin Boyes poesi, då lät det såhär: