I samband med Göteborgs 400-årsjubileum i somras bjöd Litteraturbanken upp staden till poetisk dans. Under tre dagar lät vi invånarna läsa in Göteborgspoesi mitt ibland spårvagnssus och stim. Totalt steg sextio tappra inläsare fram till inspelningsplatsen, där undertecknad stod rustad med mikrofon och bandare i solsken såväl som blåsväder. Av de drygt hundra inspelningarna har vi nu utsett 35 bidrag att bilda en imponerande ljudantologi – eller rättare uttryckt: en Göteborgsantologi, till stadens och litteraturens ära.

I valet av dikter hör vi Göteborgslyrik i bred bemärkelse. Här har vi exempelvis poeter som föddes och verkade i staden, såsom Karin Boye, Evert Taube och Anna Greta Wide – men också diktare som Nils Ferlin och Harry Martinson för vilka Göteborg blev vägen ut från barndomens upptrampade stigar och vidare mot den förunderliga världen. Stadens stämningar gjorde sig givetvis gällande även i deras diktning.

Likafullt hör vi en mångfald av röster. En mångfald av tolkningar. En mångfald av göteborgare (även om ett par inresta turister smög sig in i urvalet). Och inte minst en mångfald av Göteborgsdialekter.

Vi hör, bland annat, yviga gester och sprakande ordglädje i Åsa Bodin Karlssons tolkning av ”Ett minne”, vi hör stilla innerlighet i Per Frykenvalls läsning av Evert Taube, vi hör hjärtats skälvning vibrera genom Maria Fahls inläsningar – och allt däremellan!

Du hittar samtliga bidrag i ljudantologin i mediespelaren ovan. Gå direkt till favoritdikterna, eller klicka runt på måfå och överraskas, eller lyssna på spellistans fyrtio minuter i ett svep. Det finns inget riktigt eller felaktigt sätt att tillägna sig denna ljudskatt.

Förvånas förresten inte av studentflakens jubel, spårvagnsbuller eller pinande vind i bakgrundsbruset – det är bara staden själv som pockar på uppmärksamhet.

Litteraturbanken vill rikta ett kolossalt tack till alla inläsare som deltog. Utan er hade denna hyllning till litteraturstaden Göteborg aldrig varit möjlig.

Ett särskilt tack riktar vi förstås till de personer vars röster du nu kan lyssna till: Martin Ahlstedt, Mikael Andersson, Ann Beskow, Åsa Bodin Karlsson, Kjell Delersjö, Louise Dyrman, Karl Peter Eriksson, Maria Fahl, Per Frykenvall, Sophie Heurtel, Lena Holmberg, Fredrik Holmkvist, Helena Jansson, Lena Johansson, Stefan Livh, August Löfgren Sparresäter, Malin Müller Öhrvall, Yvonne Norrman, Dante Munne Ojediran, Maria Pegado, Jakob Sandberg, Camilla Sundberg, Anna Wallin, Johanna Westfelt, Jack White Gårdstedt och Ingrid Winblad.

Göteborgspoesi ur Litteraturbankens samlingar

Göteborgspoesi ur Litteraturbankens samlingar

Om du föredrar läsning framför lyssning har Litteraturbanken just satt samman en etextantologi med dikturvalet ovanför samt ytterligare ett stort antal dikter med Göteborgstema. Den spänner över flera sekel, med start i Johan Runius dikt ”Nimrods Skäckta, Til Götheborgs Beröm” från 1699, fram till vår egen tids Gunnar D Hansson.

Du kan både läsa antologin i webbläsaren och ladda ner den till läsplattan om du önskar. Ta dig vidare till Göteborgspoesi ur Litteraturbankens samlingar (2023) här.


Inläsningarna spelades in av Litteraturbanken sommaren 2023. De tillgängliggörs här med rättighetshavarnas tillstånd. – Blogginläggets bild, ett fotografi från Göteborgs 300-årsjubileum, har vi lånat från Arkitektur- och designcentrum.