Tor Hedberg
Tor Hedberg

Tor Hedberg (1862–1931) hann under sin levnadsbana pröva författaryrkets alla former. Idag känner vi honom händelsevis främst som kritiker och dramatiker – han var i början av 1900-talet både chef för Dramaten och dominerade kultursidorna i Svenska Dagbladet tillsammans med författarkollegan Oscar Levertin – men under 1800-talets slutskede experimenterade han flitigt med kortberättelsens såväl som diktens uttryck.

Så här beskriver författaren John Landquist Hedbergs framfart genom livet: ”Tor Hedberg var i sin ungdom en flitig prosaberättare, han blev lyriker och har format ett antal sköna dikter, men som dramatiker har han likväl nått längst och skall han fram framför allt leva i svensk litteratur. Den som ur Tor Hedbergs första arbeten sökt ställa hans horoskop som diktare, skulle knappast förutsagt denna utveckling.”

Han var inte heller sen att prova de nya mediernas möjligheter. När Författarföreningen på 1930-talet spelade in landets skalder och därefter gav ut inspelningarna på grammofonskiveantologin Svenska diktarröster var givetvis Tor Hedberg en av de utvalda. Han läste då upp två dikter från den sista diktsamlingen Hemmets sånger (1922), och deklamerade stolt sin hyllning till huvudstaden i dikten ”Stockholm”.

Hör inläsningarna i mediespelaren ovanför, eller läs Hedbergs verk hos Litteraturbanken. I vårt digitala bibliotek finner du både epub-filer för nedladdning och ett flertalet böcker i faksimilformat.


Inspelningarna tillgängliggörs här med tillstånd från Naxos. – Porträttet av Tor Hedberg, målat av J.A.G. Acke, har vi lånat från Thielska galleriet.