Foto: Eva Brandin.

Det är en vårens och glädjens dag när vi har anledning att välkomna vispoeten Dan Berglund till vår Ljud & Bild-sida! Med inte färre än femtiofem makalösa inläsningar kan vi räkna in dikter (och en novell) av en lång rad klassiska författare. Här finns Karin Boye, Verner von Heidenstam, Anna Greta Wide, Gustaf Fröding, Kerstin Söderholm, Leon Larsson, Ingrid Sjöstrand, Erik Johan Stagnelius, Vilhelm Ekelund, Harriet Löwenhjelm, Dan Andersson och Harry Martinson. Bredden är alltså avsevärd – och man kan med fördel lyssna igenom allting i ett enda storslaget svep. Låt din dag drunkna i dikt!

Inspelningarna gjordes i Göteborg den 10 december 2019 och inspelningstekniker var Martin Joviken.