ETT HJÄRTA I RYMDEN: så kallar vi den ljudantologi som vi publicerar idag! Här hittar du drygt två timmars koncentrerad lyssning: tjugoåtta spår, som samlar ett urval brev och dagboksutdrag från den svenska litteraturens förflutna. Det första brevet är från 1778, skrivet av Anna Maria Lenngren – och den sista dagboksanteckningen, nedtecknad av Barbro Alving, är från 1956. (Läs vidare under spellistan.)

Ett hjärta i rymden: det är Kerstin Söderholms ord. Så här skrev hon i sin dagbok, mars 1935:

”Det hänger ett hjärta ute i rymden mitt emellan jord och himmel och det hör ingenstädes hemma. Det har inte samhörighet uppåt eller neråt och därför är det ensamt. Ett hjärta mitt emellan himmel och jord — som icke har funnit den syntes mellan ande och materie, som hade kunnat förverkligas i detta liv och som därför inte vill leva.”

Det är sorgsna ord. Men i dagbokens och brevets form är det hjärtat som talar, som vill meddela sig med en annan människa – eller med sig själv.

I Kerstin Söderholms dagböcker, och i Victoria Benedictssons, Olof Lagercrantz, Rut Hillarps, August Strindbergs och de karolinska krigarnas dagböcker – och i Karin Boyes, Fredrika Bremers, Gunnar Ekelöfs, Edith Södergrans och August Strindbergs brev, för att bara nämna några av de hundratals brevskrivare och dagboksförfattare som finns i Litteraturbankens samlingar – möter vi måttlös smärta och omätbar glädje.

Orden speglar människan.


Inspelningarna har gjorts av Litteraturbanken i augusti 2020, och i studion hade Martin Joviken hand om kontrollerna. Inläsare var Martin Joviken, Paulina Helgeson och Dick Claésson. – Konstverket, av Charles Howard Hodges, har vi lånat från Rijksmuseum, Amsterdam.