Vi vet inte vem som tagit den här bilden, men vi kan anta att det är en av poeterna som affischen berättar om. Nog är det en märklig plats att affischera på om en författaruppläsning? Men vi anar en viss stolthet i affischeringen, i förevigandet. Någon inspelning av uppläsningarna existerar inte, såvitt vi vet. Ögonblicket är förlorat. Namnen är välkända: Erik Asklund, Gunnar Beskow, Ingeborg Björklund, Hans Botwid, Nils Ferlin, Helmer Grundström, Alf Henrikson, Josef Kjellgren, Arnold Ljungdal, Paul Lundh, Artur Lundkvist, Einar Malm, Sara Sand, Gustav Sandgren. En pianist, Margit Öhman, och en conférencier – Gabriel Alw – avser rama in tillställningen i Konserthusets stora sal den 7 maj 1931.

Hur lät det? Vilka dikter lästes, vilka texter? Vilka samtal utspann sig i foajéer och salong? Allt är borta.

Tack till Tom Hedlund som gav oss mer information om uppläsningen!