I maj 1929 tar vännerna och författarna Josef Kjellgren och Erik Asklund de första stegen på en lång fotvandring mot Paris. Färden skall bekostas av skriverier i tidningar och tidskrifter – resebrev, betraktelser. Här står Josef Kjellgren nedanför Högalidskyrkan i Stockholm samma dag som vandringen påbörjas. (Vandringen skulle komma att förevigas i Kjellgrens bok På snålskjuts genom Europa – snart hos LB.se.)

Kjellgren är klädd för vandring. Packningen är lätt, skorna putsade. Bakom kameran står Asklund. Asklund har en lång vandring och ett långt liv framför sig. Kjellgren går ur tiden i april 1948, och här – i det slutande 20-talet – är hans kropp redan tyst märkt av den tuberkulos som så småningom ska sluta hans liv.

Men nu är slutet långt borta. Nu börjar vandringen. I Paris väntar Eyvind Johnson – och världen.

(Fotografiet återges här med tillstånd och är hämtat ur en privat samling.)