Att en diktare tecknar hör inte till ovanligheterna. Men det är sällsynt att ett författarskap är så intimt förknippat med teckningens konst som Harriet Löwenhjelms – likt en svensk William Blake lät hon text och bild samspela så till den grad att det ställvis är omöjligt att tänka sig dikten utan bilden, och vice versa. Manuskripten, liksom alla hennes böcker, finns att läsa och betrakta hos Litteraturbanken: https://litteraturbanken.se/forfattare/LowenhjelmH/titlar. Men Löwenhjelm ägnade sig också åt att teckna och måla vid sidan av sitt diktande; ett stort antal skisser och teckningar finns bevarade. I detta galleri återfinns ett litet urval – klicka på bilderna! Fler finns att se här: https://litteraturbanken.se/forfattare/LowenhjelmH/titlar/Teckningar/sida/I/faksimil. Inte sällan är det dramatiskt överdrivna scener som skisseras. Stora gester, våldsamma handlingar, överdrivna reaktioner – allt finns i dessa teckningar.