2020 är det hundra år sedan Anna Greta Wide (1920–1965) föddes. Litteraturbanken kommer att uppmärksamma detta med en stor och ambitiös digital utställning, där handskrifter, brev, fotografier och mycket annat ingår. I kvarlåtenskapen efter skalden har närmare 400 tidigare opublicerade dikter och texter återfunnits. Under 2020 kommer de äntligen att finnas tillgängliga för nya generationer läsare, jämsides Wides sex publicerade diktsamlingar (som redan sedan tidigare finns hos LB.se.)

Galleriet ger exempel på material som ingår i den kommande digitala utställningen. Vi ser Wide som skolflicka, 1937 – förlagskontraktet som försäkrade henne om debutsamlingens utgivning – Wide som lärare – brev, utkast, korrektur – karikatyrer. Arkivet är rikt. (Den digitala utställningen går av stapeln i månadsskiftet mars-april 2020.)