När Erik Axel Karlfeldt förs till den sista vilan den 12 och 13 april 1931 är det en nationell angelägenhet. Många välkända ansikten passerar därför förbi i denna Veckorevy från Svensk Filmindustri: Nathan Söderblom, Marika Stiernstedt och Karl-Erik Forsslund är bland dem.

Genom huvudstaden, mot Storkyrkans begravningsakt, förs katafalken med djup värdighet. Vid gravsättningen på Folkärna kyrkogård dagen därpå faller snön tät över skaldens sista färd.

(Filmen återges med tillstånd från SVT. Den får inte spridas eller förändras, ej heller nyttjas i kommersiella sammanhang.)