Fotografen är okänd, och de flesta av festdeltagarna likaså. Men några ansikten är ögonblickligt igenkännbara. Längst uppe till höger ser vi Erik Asklund – ständigt i kretsarna. Längst nere till höger en frustande glad Eyvind Johnson sida vid sida med en inför kameran ofrivilligt blundande Ivar Lo-Johansson. Övre raden till vänster: Rudolf Värnlund.

Vad är tillfället? Måhända en av de många fester som det då så unga 1930-talet bjuder. En nyårsafton är en rimlig gissning. Man är ung, det är efterkrigstid – och förkrigstid, men det vet man inte – man skriver, man når framgångar, man får en läsekrets. Det finns gemenskap, vänner, fiender. Det finns all anledning att fira.

Men två väckarklockor har smugit sig in i bilden.
En nere i vänstra hörnet, och en i Eyvind Johnsons hand.
Kanske ringer de redan. Varnar för det som kommer.

TILLÄGG, MAJ 2021. Tack vare Tommy Holm kan vi nu berätta mer om bilden. Läs mer under bildgalleriet!

(Fotografiet är hämtat från en privat samling. Klicka gärna på en bild, så kommer den fram i större storlek.)

”Den ljusa damen i bildens mitt med en vit klänningskrage […] är Ingeborg Erixson.” Och han fortsätter: ”Är det kanske X:et ’himself’, som kikar fram bakom Ester Värnlund längst t.v.?” Och även andra som fångats av kameran har Holm identifierat – läs mer om detta här, där många av personerna återkommer i andra festliga sammanhang!

Ett stort tack till Tommy Holm!