Olof Lagercrantz: Kritikerns verkstad

”I ett kvarts sekel mellan 1951 och 1975 var Olof Lagercrantz (1911–2002) kulturchef och chefredaktör för Dagens Nyheter. Det var en dynamisk tid i svensk historia då vårt land kastade av sig sin gamla fattigrock och med hög fart körde in i moderniteten.”

Så lyder Stina Otterbergs inledande ord i Litteraturbankens nya utställning: KRITIKERNS VERKSTAD – En utställning om Olof Lagercrantz som kritiker. Utställningen tar avstamp i 38 manuskript från åren 1963–1975, och i dess fem avdelningar får vi följa med i turerna från Olof Lagercrantz skrivbord till tryckt tidningsblad.

Texternas ämnen speglar Lagercrantz gärning i stort: de djupdyker i varjehanda frågeställningar, betraktelser och författarskap. Och med Stina Otterbergs hjälp observerar vi varenda liten handrörelse, marginalanteckning och redaktionsstämpel.

Besök utställningen här!

I och med utställningen har även en ansenlig mängd inspelningar från radion tillkommit i vårt ljudarkiv. Hör Lagercrantz här i mediespelaren nedan tala om Nils Ferlin, Karin Boye och Stig Dagerman, bland mycket annat. I vårt digitala bibliotek hittar du även fjorton böcker författade av Lagercrantz. Biblioteket är självklart öppet för allmänheten och tillgängligt dygnet runt!


Inspelningarna publiceras med tillstånd från Sveriges Radio och rättighetshavarna. Fotografiet (av en okänd pressfotograf) som används i utställningens affisch har vi lånat från Upplandsmuseet och Wikimedia.